Meteen naar de inhoud

Over de plek

YogaFarm bevindt zich aan de rand van het Sterrebos in Dalfsen, waar mijn jeugdherinneringen liggen en waarmee ik mij diep verbonden voel. In 2015 is deze prachtige plek op mijn pad gekomen, waar al mijn dromen en beelden samen vielen. Hier ben ik in eerste instantie gaan wonen en inmiddels ben ik bezig om deze plek organisch te laten groeien tot de YogaFarm van mijn dromen. De beelden over de plek ontstonden in de fase ervoor, toen ik meerdere bijzondere plekken op de wereld heb aangedaan in mijn zoektocht naar mijn rol/ plek op aarde.

Zo heeft een magische plek in het tropisch regenwoud in Australië mij een eerste glimp laten opvangen van hoe een levendig bos vol voedsel, insekten en vogels aanvoelt. Toen nog denkend dat dit niet mogelijk kon zijn in een gematigd klimaat. Totdat ik in Devon (UK) aankwam. Hier ervaarde ik een volwassen voedselbos (van Martin Crawford), waar ik diezelfde essentie kon voelen. En in dezelfde regio gaf het meewerken bij de gemeenschap Embercombe mij een belangrijke ervaring in hoe je in een groep op duurzame wijze kunt samenleven en cocreëren met de natuur.

Inrichting en cocreatie

Voor de inrichting van de plek heb ik mij hoofdzakelijk laten inspireren door het voedselbos systeem. Het voedselbos systeem, ook wel agro-ecologie genoemd, is een door mensen ontworpen systeem gericht op de productie van fruit, noten, paddenstoelen, meerjarige groenten, kruiden en eetbaar blad. Het ontwerp van een voedselbos is gebaseerd op ecologische principes en gaat uit van de opbouw van bodemvruchtbaarheid.

Toch dekt voedselbos ook weer niet helemaal de lading. Een deel is volledig in gericht als biodivers voedselbos met alle zeven lagen. Een ander deel is weer meer ingericht als een permacultuur/ productietuin met o.a. akkers voor meerjarige soorten en een efficiëntere inrichting voor het oogsten. Maar ook de bestaande bosrand is omgevormd tot een zone met voedsel. Daarom noem ik het een bosboerderij. Een plek waarbij landbouw/ in cultuur nemen van de aarde en wat wij natuur/bos noemen weer verbonden is. De afscheiding van het voormalige weiland (agrarisch) en de bosrand van een voormalig houtproductie bos (natuur) zal geleidelijk aan steeds minder voelbaar zijn. Het weiland zal een combinatie van een dicht voedselbos, met een open plek voor meerjarige teelten worden. De bestaande bosrand (m.n. naaldhout en eikenhakhout) zal steeds vitaler, biodiverser en voedselrijker worden. De intentie is dat er voldoende biodiversiteit is, maar ook voldoende afwisseling in voedsel voor de mens, zodat de plek en haar nabije omgeving zoveel mogelijk zelfvoorzienend kan zijn. Zo ontwikkelt de plek zich organisch tot een krachtplek waar mens, dier en plant in harmonie samen leven.

Vanuit deze intenties werk ik gelijkwaardig samen met de natuur en laat ik gebalanceerde creaties ontstaan. Deze moeiteloze manier van creëren levert regelmatig prachtige, wonderlijke ervaringen op, die ik vooraf echt niet had kunnen bedenken. De natuur is de vormgever en ik ben de richtingaanwijzer m.b.v. mijn intenties. Zo geef ik de natuurkrachten/ wezens de ruimte om te doen waar hun kracht ligt en blijf ik gedurende het vormgevingsproces in verbinding. Geen creaties geforceerd vanuit wilskracht, maar creaties die balans zijn, in zichzelf en met hun omgeving.

Voor een eerste indruk van inrichting van de plek, vind je hieronder een indeling in verschillende zones met voorbeelden van soorten die daar te vinden zijn: