Voedselbos

In 2015 is een plek op mijn pad gekomen, waar al mijn dromen en beelden samen vallen. Aan de rand van het Sterrebos in Dalfsen, waar mijn jeugdherinneringen liggen en waarmee ik mij diep verbonden voel. Hier ben ik in eerste instantie gaan wonen en inmiddels ben ik bezig om deze prachtige plek organisch te laten groeien tot de YogaFarm van mijn dromen.

Deze dromen zijn gevormd door een aantal bepalende ervaringen en bijzondere plekken die op mijn pad zijn gekomen. Allereerst de duurzame woon/werkplek in Devon (zuidwest Engeland), Embercombe genaamd. Hier heb ik geholpen bij educatieve projecten om jongeren weer in verbinding te brengen met de natuur.
Ook het meewerken op de boerderij (conservation farm) ‘Navdanya’, in een vallei bij de Himalayas in India, was een belangrijke stap in mijn ontwikkeling. Deze organisatie is opgericht door Vandana Shiva, die zich inzet voor biologische boeren, behoud van oerzaden en nog veel meer.

In 2015 heb ik de tweejarige deeltijd opleiding ’Biologisch dynamische landbouw’ aan de Warmonderhof in Dronten afgerond. Ik wilde eigenlijk altijd al ‘tuinvrouw’ worden, met de aarde werken, maar ik ben uiteindelijk pas op latere leeftijd echt gehoor gaan geven aan deze wens. De praktische ervaring heb ik op kunnen doen tijdens mijn stage bij de zorgboerderij ‘Landjuweel de Hoeven’ in Dalfsen, waar ik vervolgens nog een aantal jaar heb gewerkt. Een jaar later heb ik een opleiding tot Biologisch dynamisch imkeren gevolgd. Ik vind steeds meer verdieping in de wonderlijke wereld van de bij en ben vastberaden om de leefomstandigheden van bijen te verbeteren.

Geleidelijk aan begon het in cultuur nemen van de aarde met mijn liefde voor de natuur te schuren. En op dat moment kwam ik in aanraking met het voedselbos systeem, ook wel agro-ecologie genoemd. Deze benadering van voedselproductie gebaseerd op ecologische principes sluit perfect aan bij de verwezenlijking van mijn dromen. Meer natuur zorgt voor meer voedsel voor zowel mens als dier!

Een voedselbos is een door mensen ontworpen systeem gericht op de productie van fruit, noten, paddenstoelen, meerjarige groenten, kruiden en eetbaar blad. Het ontwerp van een voedselbos is gebaseerd op ecologische principes en gaat uit van de opbouw van bodemvruchtbaarheid. Voor de 1,5 hectare bij YogaFarm heb ik een ontwerp gemaakt waarin de bestaande elementen zoals de vijver, als natte zone, en het huidige bos geïntegreerd zijn. Het weiland zal een combinatie van een dicht voedselbos , met een open plek voor meerjarige teelten worden. De insteek is dat er voldoende biodiversiteit is maar ook voldoende afwisseling in voedsel voor de mens, zodat de plek en haar nabije omgeving zoveel mogelijk zelfvoorzienend kan zijn.

De plek groeit langzaam tot een krachtplek waar mens, dier en plant in harmonie samen leven. Meebewegend in het ritme van de natuur ontstaat geleidelijk aan een vitaal en voedselrijk Sterrebos. In de winter van 2019/2020 is de basis gelegd. Middels een crowdfundingsproject heeft YogaFarm met dank aan haar supporters vele bomen en struiken kunnen aanplanten. Binnenkort volgt een update met plattegrond om te zien wat er zoal groeit en bloeit in het voedselbos!