Ontwerp en ontwikkeling

De totstandkoming van de bosboerderij

In 2015 is deze prachtige plek op mijn pad gekomen, waar al mijn dromen en beelden samen vielen. De plek bevindt zich aan de rand van het Sterrebos in Dalfsen, waar mijn jeugdherinneringen liggen en waarmee ik mij diep verbonden voel. Hier ben ik in eerste instantie gaan wonen en inmiddels ben ik bezig om deze prachtige plek organisch te laten groeien tot de YogaFarm van mijn dromen. Deze dromen zijn gevormd door een aantal bepalende ervaringen en bijzondere plekken die op mijn pad zijn gekomen:

  • Tropische regenwouden in Australie. Hier maakte ik kennis met de ultieme leefomgeving. Met in het bijzonder een paradijs in het plaatsje Nimbin, waar iemand midden in het bos leefde met een overvloed aan fruit, vogels en insekten. Daar ontstond het eerste beeld van mijn droomplek. Toen nog in de waan dat dit in ons gematigde klimaat niet mogelijk was.
  • Embercombe; een duurzame woon/werkplek in Devon (zuidwest Engeland). Hier heb ik een tijdje gewoond, meegewerkt en geholpen bij educatieve projecten om jongeren weer in verbinding te brengen met de natuur.
  • Navdanya; een conservation farm in een vallei bij de Himalayas in India, waar ik een maand heb meegewerkt. Deze organisatie is opgericht door Vandana Shiva, die zich inzet voor biologische boeren, behoud van oerzaden en nog veel meer.
  • Opleiding biologisch dynamische landbouw aan de Warmonderhof in Dronten. Ik wilde eigenlijk altijd al ’tuinvrouw’ worden, met de aarde werken, maar ik ben pas op latere leeftijd echt gehoor gaan geven aan die wens door het volgen van deze landbouw opleiding.
  • Biologische zorgboerderij ‘Landjuweel de Hoeven’ in Dalfsen, waar ik tijdens mijn studie stage heb gelopen en vervolgens nog een aantal jaar heb gewerkt.
  • Cursus biologisch dynamisch imkeren. Ik vind steeds meer verdieping in de wonderlijke wereld van de bij. Samen met een groep BD imkers, leer ik van de bij en we proberen onze inzichten te vertalen in een beter leefklimaat voor de bij maar ook alle andere wezens op aarde.
  • Opleiding voedselbossen door Wouter van Eck en Fransjan de Waard. Geleidelijk aan begon het in cultuur nemen van de aarde met mijn liefde voor de natuur te schuren. En op dat moment kwam ik in aanraking met het voedselbos systeem.
  • Food forest design course bij Martin Crawford in Devon. In Nederland kennen we nog geen volwassen voedselbos. Om het echt te kunnen ervaren ben ik daarom naar een bijzonder plek in zuidwest Engeland afgereisd. Hier viel alles op z’n plek en kwamen mijn dromen en beelden pas echt tot leven. 

Cocreatie en ontwerp van de plek

Voor het basisontwerp en de inrichting van de plek heb ik mij hoofdzakelijk laten inspireren door het voedselbos systeem. Het voedselbos systeem, ook wel agro-ecologie genoemd, is een door mensen ontworpen systeem gericht op de productie van fruit, noten, paddenstoelen, meerjarige groenten, kruiden en eetbaar blad. Het ontwerp van een voedselbos is gebaseerd op ecologische principes en gaat uit van de opbouw van bodemvruchtbaarheid.

Maar in het basisontwerp heb ik ook mijn bovengenoemde ervaringen en kennis geintegreerd. Zodoende noem ik het een bosboerderij. Een plek waarbij landbouw/ in cultuur nemen van de aarde en wat wij natuur/bos noemen weer verbonden is. De afscheiding van het voormalige weiland (agrarisch) en de bosrand van een voormalig houtproductie bos (natuur) zal geleidelijk aan steeds minder voelbaar zijn. Het weiland zal een combinatie van een dicht voedselbos, met een open plek voor meerjarige teelten worden. De bestaande bosrand (m.n. naaldhout en eikenhakhout) zal steeds vitaler, biodiverser en voedselrijker worden. De intentie is dat er voldoende biodiversiteit is, maar ook voldoende afwisseling in voedsel voor de mens, zodat de plek en haar nabije omgeving zoveel mogelijk zelfvoorzienend kan zijn. Zo ontwikkelt de plek zich organisch tot een krachtplek waar mens, dier en plant in harmonie samen leven.

Vanuit deze intenties werk ik gelijkwaardig samen met de natuur en laat ik gebalanceerde creaties ontstaan. Deze moeiteloze manier van creëren levert regelmatig prachtige, wonderlijke ervaringen op, die ik vooraf echt niet had kunnen bedenken. De natuur is de vormgever en ik ben de richtingaanwijzer m.b.v. mijn intenties. Zo geef ik de natuurkrachten/ wezens de ruimte om te doen waar hun kracht ligt en blijf ik gedurende het vormgevingsporces in verbinding. Geen creaties geforceerd vanuit wilskracht, maar creaties die balans zijn, in zichzelf en met hun omgeving.

In de winter van 2019/2020 is de basis voor de plek gelegd. Middels een crowdfundingsproject heeft YogaFarm met dank aan haar supporters vele bomen en struiken kunnen aanplanten. Deze zijn inmiddels goed geworteld, maar het duurt nog even voordat het een gebalanceerd samenhangend verbonden systeem is, waar we ook daadwerklijk de vruchten van gaan plukken. Voor een eerste indruk van het basisontwerp, zie hieronder een indeling in verschillende zones met voorbeelden van soorten die daar te vinden zijn: